plimbari.ro

Regulament giveaway Flight Festival 2023

plimbari.ro

1. SCOPUL REGULAMENTULUI

Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de desfășurare ale loteriei inițiate de Organizator prin intermediul paginii de Instagram @plimbari.ro (denumită în continuare „giveaway”).

Participarea la giveaway constituie acceptarea explicită și necondiționată a termenilor și condițiilor de mai jos.

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil gratuit la adresa https://plimbari.ro/regulament-giveaway-flight-festival-2023/.

2. ORGANIZATORUL

Organizatorul giveaway este blogul plimbari.ro, prin intermediul lui Radu Iason. Radu este persoană fizică, nu e înregistrat la Registrul Comerțului, dar poate fi contactat la [email protected].

3. PREMII ȘI CONDIȚIILE DE ORGANIZARE

Premiile giveaway constau în DOUĂ INVITAȚII DUBLE, SUB FORMA A CÂTE DOUĂ ABONAMENTE GENERAL ACCESS, LA FLIGHT FESTIVAL, ediția 2023.

Premiile nu pot fi înlocuite, iar valoarea acestora este de 600 de lei, TVA inclus.
Premiile au forma unor bilete electronice care vor fi transmise câștigătorilor prin intermediul unui mijloc de comunicare electronică.

Giveaway-ul se desfășoară în perioada 9.06.2023 (momentul publicării postului de giveaway) – 13.06.2023 ora 17.00, prin intermediul paginii @plimbari.ro de pe platforma Instagram.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Participarea la giveaway este gratuită pentru orice persoană care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:
a. are un cont autentic, activ, public, pe Instagram.
b. este urmăritor al contului @plimbari.ro de pe Instagram;
c. comentează, la postul care anunță giveaway-ul pe Instagram, adăugând („tagging”) un alt utilizator Instagram.

Sunt descalificate comentariile ofensatoare, jignitoare, spam. Se califică doar comentariile trimise în perioada de desfășurare.

5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORilor ȘI ACORDAREA PREMIilor

Câștigătorii giveaway sunt aleşi în mod aleatoriu dintre autorii comentariilor la postul care anunță giveaway-ul pe Instagram, prin intermediul aplicației Rafi sau al altei aplicații similare. Fiecare cont autor va participa cu un singur drept de participare. Extragerea va fi înregistrată prin intermediul aplicației și făcută publică. Vor fi de asemenea extrase 10 rezerve. În urma extragerii, vom valida comentariile câștigătoare și pe cele ale rezervelor. În cazul în care un comentariu câștigător nu întrunește condițiile de la punctul 4, va fi descalificat, iar prima rezervă va fi desemnată câștigător. Procesul se va repeta până la identificarea primelor două conturi/comentarii care îndeplinesc condițiile. În cazul epuizării numărului inițial de 12 autori, extragerea va fi reluată.

Stabilirea şi anunțarea câștigătorilor vor avea loc miercuri, 14.05.2023. Câștigătorii vor fi anunțați public, pe Instagram și, eventual, alte canale de comunicare utilizate de Organizator.

Premiile, sub forma a câte două abonamente duble, tip general access, pentru acces la eveniment, vor fi transmise prin intermediul mesageriei Instagram în cel mult 12 de ore de la anunțarea câștigătorilor. În cazul în care diverse probleme tehnice împiedică primirea biletelor de către câștigători, aceştia vor oferi Organizatorului informațiile necesare pentru transmiterea pe alte canale electronice (email, WhatsApp etc.).

6. IMPOZITE ȘI ALTE CHELTUIELI

Valoarea individuală a premiilor este sub (la limită) baremul de impozitare curent, de 600 de lei.

7. CLAUZĂ DE PREVENȚIE

Cine ne urmărește știe, sperăm, că suntem corecți. Vom efectua extragerea în mod corect, pe baza criteriilor de la punctul 4; această clauză există doar ca sa ne asigurăm că nu intrăm în vreun dans legal pentru un mărunțiș. Așadar, independent și prioritar față de orice alte prevederi ale acestui regulament, participanții la giveaway acceptă necondiționat, prin actul participării, că Organizatorul are dreptul de a acorda premiile la propria discreție, fără justificări ulterioare.

8. MĂRCI ȘI DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Flight Festival și orice alte mărci menționate în contextul acestui giveaway aparțin deținătorilor respectivi, cu toate drepturile aferente.

Drepturile de autor asupra conținutului comentariilor (dar și responsabilitatea deplină pentru acest conținut) aparțin autorilor comentariilor. Prin trimiterea comentariilor, Organizatorul va primi dreptul de a folosi acest conținut ca atare sau editat, pe propriile canale de comunicare, pe termen nedefinit.

9. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

Premiile se acordă ca atare, conform descrierii din prezentul regulament. Orice alte aspecte legate de participarea la eveniment, cum ar fi, dar fără să se limiteze la organizare, desfășurare, condiții de acces, transport, stare meteo, poziția lui Neptun etc, rămân în sarcina responsabililor respectivi.

Organizarea și desfășurarea giveaway-ului, respectiv acordarea premiului, rămân în sarcina Organizatorului și nu implică în niciun fel organizatorii evenimentului sau orice alte entități.

10. LITIGII

Hei, vrem doar să oferim două invitații duble cuiva care și le dorește, ar fi absurd să avem litigii. Dar, ca să acoperim orice posibilitate, eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la giveaway se vor soluționa în mod amiabil.

În situația în care neînțelegerile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, eventualele litigii vor fi de competența instanței în jurisdicția căreia își are domiciliul Organizatorul.

11. SUSPENDAREA SAU ÎNCETAREA GIVEAWAY-ULUI

Organizatorul poate dispune suspendarea sau încetarea giveaway-ului atunci când intervine un caz de forță majoră care face imposibilă desfășurarea giveaway-ului sau când continuarea acestuia ar atrage încălcarea unor prevederi legale.

Organizatorul va anunța participanții cu privire la suspendarea sau încetarea giveaway-ului prin publicarea unui anunț pe Instagram sau pe website-ul propriu.

12. DATE CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul prelucrează următoarele date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:
a. numele aferent contului Instagram (user name / handle) pentru extragerea câștigătorului/rezervelor;
b. date suplimentare de contact (email, telefon) ale câștigătorului, doar dacă sunt necesare pentru transmiterea premiului;
c. numele aferent contului Instagram (user name / handle), pentru activități publicitare ulterioare. Spre exemplu, publicarea comentariului câștigător într-un nou post sau story pe Instagram.

Datele cu caracter personal pot fi partajate cu terți, pentru desfășurarea giveaway-ului și a acțiunilor ulterioare (spre exemplu, Instagram, Rafi, furnizori de servicii Internet etc); aceștia sunt răspunzători pentru respectarea legislației în desfășurarea activităților proprii.

13. CONTACT

Pentru întrebări referitoare la modalitatea de derulare a giveaway-ului, folosiți adresa de email [email protected].

plimbări pe mail!

Primești automat un email când scriem despre o nouă plimbare.

Nu spamăm 🙂
Citește Politica noastră de confidențialitate.


Share:Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top