GIVEAWAY IUBIRE, MUZICĂ, PLIMBĂRI

Regulament giveaway Iubire, muzică, plimbări

GIVEAWAY IUBIRE, MUZICĂ, PLIMBĂRI

1. SCOPUL REGULAMENTULUI

Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de desfășurare ale loteriei inițiate de Organizator prin intermediul paginii de Instagram @plimbari.ro (denumită în continuare „GIVEAWAY”). Participarea la GIVEAWAY constituie acceptarea explicită și necondiționată a termenilor și condițiilor de mai jos. Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil gratuit la adresa https://plimbari.ro/regulament-giveaway-iubire-muzica-plimbari/.

2. ORGANIZATORUL

Organizatorul GIVEAWAY este blogul plimbari.ro, prin intermediul lui Radu Iason. Radu este persoană fizică, nu e înregistrat la Registrul Comerțului, dar poate fi contactat la [email protected].

3. PREMIUL ȘI CONDIȚIILE DE ORGANIZARE

Premiul GIVEAWAY constă într-O INVITAȚIE DUBLĂ, PENTRU TOATE CELE TREI ZILE, LA FALL IN LOVE FESTIVAL, ediția din 2-4 septembrie 2022.
Premiul nu poate fi înlocuit, iar valoarea acestuia este de 470 de lei, TVA inclus.
Premiul are forma unor bilete electronice care vor fi transmise câștigătorului prin intermediul unui mijloc de comunicare electronică.
GIVEAWAY-ul se desfășoară în perioada 24.08.2022 (momentul publicării postului de giveaway) – 30.08.2022 ora 12.00, prin intermediul paginii @plimbari.ro de pe platforma Instagram.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Participarea la GIVEAWAY este gratuită pentru orice persoană care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:
a. are un cont autentic, activ, public, pe Instagram.
b. este urmăritor al contului @plimbari.ro de pe Instagram;
c. comentează, la postul care anunță GIVEAWAY-ul pe Instagram, adăugând („tagging”) un alt utilizator Instagram. Sunt descalificate comentariile ofensatoare, jignitoare, spam. Se califică doar comentariile trimise în perioada de desfășurare.

5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI ACORDAREA PREMIULUI

Câștigătorul GIVEAWAY este ales în mod aleatoriu dintre autorii comentariilor la postul care anunță GIVEAWAY-ul pe Instagram, prin intermediul aplicației Rafi. Fiecare cont autor va participa cu un singur drept de participare. Extragerea va fi înregistrată prin intermediul aplicației și făcută publică. Vor fi de asemenea extrase 10 rezerve. În urma extragerii, vom valida comentariul câștigător și pe cele ale rezervelor. În cazul în care comentariul câștigător nu întrunește condițiile de la punctul 4, va fi descalificat, iar prima rezervă va fi desemnată câștigător. Procesul se va repeta până la identificarea primului cont/comentariu care îndeplinește condițiile. În cazul epuizării numărului inițial de 11 autori, extragerea va fi reluată.

Stabilirea câștigătorului se va face la data de 30.08.2022 iar câștigătorul va fi făcut public, în aceeași zi, pe Instagram și, eventual, alte canale de comunicare utilizate de Organizator.
Premiul, sub forma a două bilete de câte trei zile, pentru acces la Festival, va fi transmis prin intermediul mesageriei Instagram în cel mult 24 de ore de la anunțarea câștigătorului. În cazul în care diverse probleme tehnice împiedică primirea biletelor de către câștigător, acesta va oferi Organizatorului informațiile necesare pentru transmiterea pe alte canale electronice (email, WhatsApp etc.).

6. IMPOZITE ȘI ALTE CHELTUIELI

Valoarea totală a premiului este mai mică de limita de impozitare curentă, de 600 de lei.

7. CLAUZĂ DE PREVENȚIE

Cine ne urmărește știe, sperăm, că suntem corecți. Vom efectua extragerea în mod corect, pe baza criteriilor de la punctul 4; această clauză există doar ca sa ne asigurăm că nu intrăm în vreun dans legal pentru un mărunțiș. Așadar, independent și prioritar față de orice alte prevederi ale acestui regulament, participanții la GIVEAWAY acceptă necondiționat, prin actul participării, că Organizatorul are dreptul de a acorda premiul la propria discreție, fără justificări ulterioare.

8. MĂRCI ȘI DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Instagram, Fall in Love Festival, BCR și orice alte mărci menționate în contextul acestui GIVEAWAY aparțin deținătorilor respectivi, cu toate drepturile aferente.
Drepturile de autor asupra conținutului comentariilor (dar și responsabilitatea deplină pentru acest conținut) aparțin autorilor comentariilor. Prin trimiterea comentariilor, Organizatorul va primi dreptul de a folosi acest conținut ca atare sau editat, pe propriile canale de comunicare, pe termen nedefinit.

9. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

Premiul se acordă ca atare, conform descrierii din prezentul regulament. Orice alte aspecte legate de participarea la festival, cum ar fi dar fără să se limiteze la organizare, desfășurare, condiții de acces, transport, stare meteo, poziția lui Neptun etc, rămân în sarcina responsabililor respectivi.

Organizarea și desfășurarea GIVEAWAY-ului, respectiv acordarea premiului, rămân în sarcina Organizatorului și nu implică în niciun fel organizatorii festivalului sau orice alte entități.

10. LITIGII

Hei, vrem doar să oferim două invitații cuiva care și le dorește, ar fi absurd să avem litigii. Dar, ca să acoperim orice posibilitate, eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la GIVEAWAY se vor soluționa în mod amiabil.

În situația în care neînțelegerile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, eventualele litigii vor fi de competența instanței în jurisdicția căreia își are domiciliul Organizatorul.

11. SUSPENDAREA SAU ÎNCETAREA GIVEAWAY-ULUI

Organizatorul poate dispune suspendarea sau încetarea GIVEAWAY-ului atunci când intervine un caz de forță majoră care face imposibilă desfășurarea GIVEAWAY-ului sau când continuarea acestuia ar atrage încălcarea unor prevederi legale.

Organizatorul va anunța participanții cu privire la suspendarea sau încetarea GIVEAWAY-ului prin publicarea unui anunț pe Instagram sau pe website-ul propriu.

12. DATE CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul prelucrează următoarele date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:
a. numele aferent contului Instagram (user name / handle) pentru extragerea câștigătorului/rezervelor;
b. date suplimentare de contact (email, telefon) ale câștigătorului, doar dacă sunt necesare pentru transmiterea premiului;
c. numele aferent contului Instagram (user name / handle), pentru activități publicitare ulterioare. Spre exemplu, publicarea comentariului câștigător într-un nou post sau story pe Instagram.

Datele cu caracter personal pot fi partajate cu terți, pentru desfășurarea GIVEAWAY-ului și a acțiunilor ulterioare (spre exemplu, Instagram, Rafi, furnizori de servicii Internet etc); aceștia sunt răspunzători pentru respectarea legislației în desfășurarea activităților proprii.

13. CONTACT

Pentru întrebări referitoare la modalitatea de derulare a GIVEAWAY-ului, folosiți adresa de email [email protected].

plimbări pe mail!

Primești automat un email când scriem despre o nouă plimbare.

Nu spamăm 🙂
Citește Politica noastră de confidențialitate.


Share:

Scroll to Top